Bedrijven in Coronatijd

De coronacrisis raakt iedereen. Niet in de laatste plaats de vele bedrijven. De CEO’s van bedrijven van vandaag worden geconfronteerd met overweldigende, concurrerende uitdagingen en onbekende wateren terwijl ze doorgaan met het navigeren door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Veel organisaties nemen al “geen spijt” -acties om sterker uit de pandemie te komen. Deze leiders worden geconfronteerd met de crisis met een geest van her-uitvinding – het versnellen van digitale transformatie, het opzetten van variabele kostenstructuren en het implementeren van flexibele operaties.

Maar de afgelopen maanden is het landschap flink veranderd, waarbij de pandemie op sommige markten zijn hoogtepunt blijft bereiken en in andere juist weer terugkeert. Temidden van deze onzekerheid blijven de stappen voor heropening en heruitvinding ongewijzigd, maar bedrijven moeten nu wel overwegen hoe de voortgang, de kracht of herhaling van de pandemie in verschillende regio’s hun herstelstrategieën beïnvloedt.

Bedrijven moeten onzekerheid het hoofd bieden door koers te corrigeren, steeds weer als de omstandigheden veranderen. Dit vereist dat ze aannames opnieuw beoordelen, scenario’s opnieuw evalueren en hun vermogen om te voelen en te reageren versterken.

De uitbraak van het coronavirus heeft bedrijven gedwongen opnieuw te evalueren hoe contactcenters worden benut, hoe medewerkers relevante klantervaringen bieden, waar ze werken en hoe digitale kanalen kunnen worden gebruikt om de bedrijfscontinuïteit tijdens de crisis en daarna te ondersteunen.

De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft onze ervaringen ― als klanten, werknemers, burgers, mensen― voor altijd veranderd en als gevolg daarvan veranderen onze attitudes en ons gedrag. De crisis verandert fundamenteel hoe en wat consumenten kopen, en versnelt bijvoorbeeld de enorme structurele veranderingen in de consumptiegoederenindustrie. Zodra de onmiddellijke dreiging van het virus voorbij is, zullen bedrijven moeten nadenken over de impact van deze veranderingen op de manier waarop we de ervaringen ontwerpen, communiceren, bouwen en uitvoeren die mensen nodig hebben en willen.

Met deze opkomende nieuwe gedragingen hebben organisaties de kans om de spil naar digitale handel te versnellen door het bestaande aanbod uit te breiden en nieuwe servicelijnen te creëren, zoals de retailers die zich inzetten om ‘contactloze’ bezorging en ophaaldiensten aan de kant van de weg te bieden aan consumenten. Deze versnelling zal organisaties dwingen hun digitale strategieën opnieuw uit te vinden om nieuwe kansen op de markt en digitale klantsegmenten te benutten.

Organisaties over de hele wereld ervaren een ongekende verstoring van het personeelsbestand. Vrijwel alle bedrijven bepalen nog steeds hoe we op korte en lange termijn zullen werken, aangezien personeel en gemeenschappen proberen te functioneren en te presteren, terwijl ze worstelen met wat er in hun dagelijks leven gebeurt.

Alle sectoren gaan de uitdaging aan en helpen mensen en organisaties bij het navigeren door enorme personeelsverschuivingen, zoals de dringende noodzaak om over te schakelen naar een extern personeelsbestand om werknemers te beschermen en te versterken, klanten van dienst te zijn en bedrijfscontinuïteit te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de nu cruciale behoefte aan virtuele zorgberichten en bezoeken in de gezondheidszorg.

De expertise bij het ontwikkelen van flexibele personeelsstrategieën is van cruciaal belang om de wereldeconomie levensvatbaar te houden en om mensen en hun gezinnen te helpen nu en in de toekomst financieel te overleven. Kansen ontstaan ​​nu bedrijven en industrieën samenwerken om mensen aan het werk te houden. Een onderneming is bijvoorbeeld een partnerschap aangegaan met experts van toonaangevende bedrijven om een overkoepelend platform te starten, een op analyse gebaseerd platform dat blijvende werkgelegenheid mogelijk maakt.

Mensen, organisaties en gemeenschappen hebben tegenwoordig passende plannen nodig die kunnen evolueren naarmate de wereldwijde gezondheids- en economische omgeving veranderen. Bedrijven, overheden, burgers en non-profitorganisaties spelen allemaal een cruciale rol bij het tot stand brengen van een mensgerichte, systeemgerichte benadering die de veerkracht van het gedeelde personeel bevordert.

Door admin