Op het ogenblik dat je als werknemer aan de slag gaat voor een bedrijf zal je kunnen vaststellen dat eventuele fouten worden verzekerd door de verzekering waar je werkgever over beschikt. Dit creëert natuurlijk een niet onaanzienlijke zekerheid. Voor ZZP’ers geldt een dergelijke standaard bescherming evenwel niet. Voor deze ondernemers geldt dan ook dat zij genoodzaakt zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering afsluiten heeft als gevolg dat de aansprakelijkheid voor schade aan derden kan worden verzekerd. Hierdoor is het mogelijk om te voorkomen dat aanzienlijke schadeclaims een directe impact kunnen hebben op jouw financiële situatie. Overweeg jij eveneens om een dergelijke verzekering af te sluiten, maar wil je er graag in eerste instantie nog net wat meer over te weten komen? Dan zal de informatie die je terug kan vinden hier op deze pagina je daar zeker en vast bij kunnen helpen!

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat jouw aansprakelijkheid van schade die is aangebracht ten opzichte van derden kan worden verzekerd. Het gaat hierbij concreet om schade die is ontstaan als gevolg van een fout die je hebt gemaakt bij het uitoefenen van je beroep. Deze verzekering dekt overigens niet alleen maar de schade die jij zelf hebt veroorzaakt tijdens het beoefenen van je professionele activiteiten. Heb je bijvoorbeeld mensen die voor jou werken? Dan zal je kunnen vaststellen dat ook hun verantwoordelijkheid door deze verzekering is verzekerd. Door het afsluiten van deze verzekering kan er dekking worden gegeven voor vermogensschade die wordt geleden. Het kan hierbij in de praktijk concreet gaan om bijvoorbeeld:

  • Winstderving;
  • Verlies van marktaandeel;
  • Kosten die verband houden met een vertraging;

Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is iets wat vandaag de dag eigenlijk nog altijd veel te weinig gebeurt. Dit is het gevolg van het feit dat ondernemers denken dat er altijd een stevige verzekeringspremie voor dient te worden betaald. Het spreekt voor zich dat er bepaalde kosten dienen te worden betaald voor het afsluiten van deze verzekering, maar in de praktijk vallen deze verschuldigde premies eigenlijk best wel mee. Dit niet in het minst omdat ze toch een meer dan significant financieel risico dekken.

Voor welke waarde wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt dat er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van verschillende schijven waarvoor schade kan worden verzekerd. Er wordt op dit vlak doorgaans een onderscheid gemaakt tussen schijven van 250.000, 500.000 en 1.000.000 euro. Eén van de eerste keuzes die je dan ook moet maken als nieuwe verzekeringnemer heeft betrekking tot het soort schijf die voor jou het meest relevant is. Je dient er hierbij ook altijd rekening mee te houden dat dit sterk afhankelijk is van je beroep. Des te groter het risico is op hoge schadeclaims, des te interessanter het wordt om ervoor te kiezen om een verzekering met een hogere verzekerde schijf af te sluiten. Let wel, hoe hoger het verzekerde bedrag komt te liggen, des te hoger ook de verzekeringspremie zal uitvallen. Ook dit is in de praktijk dan ook zeker en vast een punt waar je bij stil zal willen blijven staan.

Voor welke beroepen wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zeker aangeraden?

In principe is het zo dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verzekering is die voor elke ondernemer potentieel interessant kan zijn om af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat deze verzekering in het bijzonder interessant is voor bijvoorbeeld professionals die betrokken zijn bij de bouw- of vastgoedsector. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om makelaars, maar ook om bijvoorbeeld architecten. Ook voor andere beroepen zoals notarissen, advocaten en assurantietussenpersonen die eerder over een adviserende rol beschikken wordt het aangeraden om een verzekering voor persoonlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Bovenstaande beroepen zijn uiteraard lang niet de enige die in de praktijk eigenlijk altijd moeten overwegen om over te gaan tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt dan ook bijvoorbeeld even goed voor ziekenhuizen die toch over een zeer aanzienlijke verantwoordelijkheid beschikken. Ook aan administratiekantoren wordt het aangeraden om zeker altijd zo’n verzekering af te sluiten.

Er is een verschil met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven!

In de praktijk komt het ongelofelijk vaak voor dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verward met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Naar deze laatste wordt in de praktijk vaak verwezen als zijnde de zogenaamde AVB. Het verschil tussen deze twee verzekeringen is niet altijd even duidelijk, maar nochtans erg belangrijk om te weten. Voor de AVB geldt namelijk dat ze specifiek in het leven is geroepen voor het dekken van letsel- en / of zaakschade. Wil je dus met andere woorden graag verzekerd zijn van een volledig complete dekking? Dan zal je ervoor moeten kiezen om allebei deze verzekeringen af te sluiten. Met andere woorden zal je er dus voor kiezen om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP af te sluiten voor financieel nadeel of vermogensschade terwijl de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven specifieke tussenkomst verleent voor zaak- en personenschade.

Het feit dat je eigenlijk allebei deze verzekeringen moet afsluiten om het volledige risico voor jou als ondernemer (en je personeel) in te kunnen dekken is natuurlijk iets wat de nodige wenkbrauwen doet fronzen. Het is namelijk zo dat er voor elke verzekering een aparte premie dient te worden betaald. Toch bestaat er een zeer eenvoudige manier om het prijskaartje van deze verzekeringen te drukken. Hoe dan? Zeer eenvoudig, namelijk door beide verzekeringen onder één pakket af te sluiten bij dezelfde verzekeraar. Op deze manier kan je voor beide verzekeringen wellicht aanspraak maken op een zogenaamde kwantumkorting.

Laat je dekken door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In het bijzonder voor een aantal specifieke beroepen die we eerder op deze pagina reeds uitgebreid hebben aangehaald geldt dat het een absolute vereiste is om ervoor te kiezen om deze verzekering af te sluiten. In principe geldt hiervoor geen verplichting, maar je loopt een ongelofelijk risico wanneer je het niet doet. Eén enkele serieuze schadeclaim zou er dan ook in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat je wordt opgezadeld met een ongelofelijke impact op je financiële situatie en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Bekijk en vergelijk daarom nu op www.diks.nl.

Door admin