verzekering afsluiten

We willen allen zorgeloos door het leven en dat valt natuurlijk niet altijd mee. We kunnen echter heel gemakkelijk onze grootste zorgen wegnemen. Zorgen vermijden door ons te verzekeren.

Nederland is een welvaartsland. Dat uit zich op vele manieren. Met name ook doordat je je in ons land tegen allerlei gevaren en ongemakken kunt verzekeren. Daarom noemen we ons land ook wel “Nederland verzekeringsland”. Een land waar ieder zijn bedje kan worden gespreid vanaf de wieg tot aan de dood. En zelfs daarna.

Je verzekeren: een historisch proces

Dat was vroeger wel anders. De meeste Nederlanders kenden zo’n honderd jaar geleden nog een boerenbestaan. Bovendien waren voor de meeste mensen de inkomsten er vaak ook niet naar om je overal voor te kunnen verzekeren.

Dat veel inwoners zich tegenwoordig wel kunnen verzekeren is iets dat vooral de na-oorlogse welvaart ons heeft gebracht. Nederland is ondertussen één van de weinige landen in de wereld waar verzekeren een recht is geworden voor iedereen. Eerder eigenlijk een voorrecht. Een voorrecht om je tegen allerlei onvoorziene situaties in je dagelijkse leven te kunnen verzekeren en zorgelozer door het leven te gaan.

Allerlei soorten verzekeringen

Je kunt je tegenwoordig overal voor verzekeren, maar mogelijk is het aardig om hier een paar algemene basisverzekeringen te noemen.

Een van onze grootste angsten betreft uiteraard onze gezondheid. Met andere woorden, wat als we ziek worden? Of als we een ongeluk krijgen? Een onfortuinlijke realiteit waarmee velen van ons helaas te maken krijgen in het leven. Dat kan gaan om jezelf, maar natuurlijk ook om je gezinsleden. Je kinderen. Een gevaar waar je je voor wilt verzekeren.

We zijn in onze drukke maatschappij allemaal mobiel. Mede daardoor zit een ongeluk met je auto, motor of brommer vaak in een klein hoekje. Vervelend als het je overkomt, maar nog zorgelijker als je niet verzekerd bent. Een WA-verzekering neemt al die extra zorg weg. Voor jou, maar ook voor de andere weggebruiker.

En dan je huis. Je vertrouwde woonstek met al je persoonlijke spullen. Je woonhuis wil je ook beschermen. Verzekeren tegen schade. Schade veroorzaakt door brand, door een ongelukje in huis, het klimaat, of bij inbraak.

Buiten de genoemde basisverzekeringen zijn er nog vele anderen. Specifiek voor bepaalde zaken, doelgroepen of bezigheden. Denk aan een opstalverzekering bij een hypotheek, een levensverzekering of een reisverzekering. Zo ook, een speciale verzekering als je een bepaalde sport beoefent of als je in het buitenland gaat werken.

Nederland verzekeringsland

Het zijn maar een paar voorbeelden van verzekeringen die eventuele pech of schade voor je kunnen dekken. Je helpen om het ongemak zo spoedig mogelijk te herstellen en je grootste zorgen weg te nemen.

Het mooiste van dit verworven recht om je te verzekeren en de mogelijkheid om dat collectief te doen, is dat de verzekeringspremies in Nederland laag zijn. Veel lager dan in menig ander land.

Het is om die reden dat we Nederland een heus verzekeringsland mogen noemen. Een bevochten voorrecht die het leven een stuk zorgelozer en dus aangenamer kan maken. Voor jezelf en de mensen om je heen.

Door admin