wanneer-moet-je-je-testament-opstellen

Als je jong bent, denk je waarschijnlijk niet aan het opstellen van een testament. In een testament staat wat er na overlijden moet gebeuren met je nalatenschap. Het lijkt nog zo ver weg, toch? Maar in sommige gevallen kan het best verstandig zijn om er eentje op te stellen. Bijvoorbeeld als je ondernemer bent, gaat samenwonen of kinderen krijgt. Hieronder zetten we een aantal redenen op een rij waarom het verstandig is om een testament op te stellen.  

Wat is een testament? 

Voordat we vertellen wanneer het verstandig is om een testament op te stellen, is het belangrijk om te weten wat het nu precies is. Een testament is een document waarin staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap; je bezittingen, geld, huis en schulden. Het gaat dus pas in werking na overlijden. Je legt vast wie je erfgenamen zijn en benoemt een executeur die je zaken waarneemt. Heb je geen testament? Dan bepaalt de wet naar wie jouw erfenis gaat. 

Redenen om een testament op te stellen

Je hoeft niet te wachten tot een latere leeftijd om een testament op te stellen, dit kan ook gewoon als je nog jong bent. Dit zijn situaties wanneer het verstandig is om met een notaris aan tafel te gaan zitten:

  1. Als je gaat samenwonen, maar niet getrouwd bent. Je kunt je partner erfgenaam maken. 
  2. Als je kinderen hebt. In een testament kun je afspraken maken over de voogdij en erfdelen. 
  3. Wanneer je ondernemer bent. Leg in een testament vast wie jouw onderneming overneemt wanneer jij komt te overlijden. 

Denk ook na over een levenstestament

Nu vraag je je waarschijnlijk af wat het verschil tussen een gewoon testament en een levenstestament is. Het zit al in de naam, maar een levenstestament werkt gedurende je leven. Het is als het ware een aanvulling op het normale testament die pas werkt na overlijden. In deze notariële akte geef je aan wat voor jou belangrijk is, mocht je het zelf niet meer kunnen vertellen of regelen. Anderen zullen besluiten nemen over je financiën, woning en inboedel als je dit zelf niet meer kunt. Je kunt een levenstestament laten opstellen bij een notaris. Notaris Tilburg helpt jou hier graag bij verder. 

Door admin