Iedereen is uiteraard wel bekend met het gewone testament. Het gaat daarbij om een document dat boven water komt op het ogenblik dat er een persoon is komen te overlijden. Door middel van dat document wordt er dan aangegeven wie aanspraak maakt op welk gedeelte van het kapitaal van de overledene. Tegenwoordig geldt echter ook dat er zoiets bestaat als een levenstestament. Zo’n document maakt in de praktijk duidelijk wat er moet gebeuren wanneer iemand bijvoorbeeld bij leven niet meer in staat is om aan bepaalde administratieve en / of financiële verplichtingen te voldoen. Uiteraard zorgt dit document voor nog heel wat andere zekerheden ook. Wil jij graag meer te weten komen over het levenstestament? Dan moet je vooral snel verder lezen!

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document dat dus niet pas boven water komt wanneer iemand is komen te overlijden. De functie van dit document is dan ook om bepaalde problemen te voorkomen bij mensen die nog in leven zijn. Het kan hierbij gaan om problemen met de betalingen, maar ook met het nemen van bepaalde beslissingen. Bovendien geldt voor dit document dat er ook in kan worden opgenomen over welke medische voorkeuren een bepaalde persoon beschikt. Wil de persoon in kwestie bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden wanneer de situatie dit vereist? Het mag in ieder geval wel duidelijk zijn dat de inhoud van het testament ongelofelijk belangrijk is. Het is mede omwille van deze reden dat er in de praktijk kan worden vastgesteld dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zo’n document te laten opstellen.

Wie kan een levenstestament laten opstellen?

In principe is het voor iedereen mogelijk om een levenstestament te laten opstellen. In de praktijk wordt dit eigenlijk tegenwoordig ook sterk aanbevolen. Het verleden heeft duidelijk gemaakt dat niet de beschikking hebben over een dergelijk document niet onaanzienlijke gevolgen kan hebben. Het komt bijvoorbeeld soms voor dat mensen niet langer in staat zijn om zelf hun facturen te betalen waardoor ze binnen de kortste keren met aanzienlijke achterstanden en kosten worden geconfronteerd. Wanneer er dan niemand is aangesteld om dit voor de persoon in kwestie te doen kan dit grote problemen met zich meebrengen. Het dan nog aanduiden van een verantwoordelijke is bovendien helemaal niet meer zo eenvoudig. Werd er wel een testament opgesteld? Dan zijn dit allemaal zaken die zonder probleem het hoofd geboden kunnen worden.

Is een levenstestament laten opstellen duur?

Last but not least rest natuurlijk nog de vraag welke kosten er gepaard gaan met het laten opstellen van een levenstestament. Dat is moeilijk concreet te zeggen. In de praktijk kan je er rekening mee houden dat je hiervoor moet kijken in de richting van een kostprijs van ongeveer een 500 euro. In deze prijs is de BTW inbegrepen. Je moet er wel rekening mee houden dat dit slechts een gemiddelde kostprijs is. Dit betekent dat de daadwerkelijke prijs nog een stukje hoger kan komen te liggen. Hoe specifieker de eisen zijn van de persoon die dit document wenst te laten opstellen, des te hoger uiteraard ook de kosten op het einde van de rit zullen komen te liggen.

Door admin